недеља, 04. јун 2017.

Решења:
5292. Доста Рафо ринта (до Стара форинта)
5293. Тату згрози бака (тат уз гро зибака)
5294. Кори Тодо рекетаре (корито до реке Таре)
5295. Натријева со (на три је Васо)
5296. Строј Ицо мала (с тројицом ала)
5297. Опије Дана Еста (о пи једанаест А)
5298. Поручници маче киње (по ручницима чекиње)
5299. Ка Лори Ференц оде весело (калорифер, Енцо, деве, село)
5300. Смело Малик лечи (с Мелом Али клечи)
5301. Митар и нас осоколи (лим, Ита Рина, сос, око)
5302. Tri kostima (triko štima)
5303. Канталупа (канта лупа)
5304. У болеру статира Нина (убо Лер уста тиранина)
5305. Grijesi Rusa (grije sir USA)
5306. Поноситост Ере (По носи тостере)
5307. Нама Хуни додијаше (на махуни ДО ДИ јаше)
5308. Бобан Ана (бој банана)
5309. Суноврат и маћухица (СУ н/а/ вратима, Ћ у/б/и ЦА)

Нема коментара: