недеља, 05. фебруар 2017.

Решења:
4992. Сенадова рана (Сена до Варана)
4993. То нина тата Мију (Тони на татамију)
4994. Годи Новаку кавица (Годинова кукавица)
4995. Попу Тин узе пице (по Путину зепице)
4996. Узми трубу Радивоје (уз митру бурад и Воје)
4997. Наше строго васпитање (на шест рогова С питање)
4998. Све славе славили (Вилис весла, весла)
4999. Нагле особе (наг Лео, собе)
5000. Ту пећ Ева планира купити (тупе, ћевап, лан и рак у пити)
5001. Петар декоратер (петарде, кора, тер)
5002. Носи трико Коса (нос и три кокоса)
5003. Нада с цимером (на дасци М Еро М)
5004. Шестар Ана користила (шест ара на кори, стила)
5005. Намет Амалије (на метама лије)
5006. Воли вас Еди (В Олива седи)
5007. Писмо са мора (пи С, М оса, мора)
          Стигао сам на море (Стиг А, осам Н, амор Е)
          Време није лепо (В ремен и јеле ПО)
          Киша пада стално (КИ шапа, Д астал, но/ж/)
          Боравак је јако скуп (бор А, В ак, Ј еја, кос, куп)
          Море ми не прија (М оре, мине при ЈА)
          Нема ни Загонетке (немани З, А го, не Т ке)
          Вратићу се кући (врат ИЋ, У секу ЋИ)

Нема коментара: