уторак, 03. јануар 2017.

NAJREBUS DECEMBRA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 7.12.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 10.12.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4875. Dom pesnika (do mape S Nik)
4876. Stari komunist (s Tarikom Tunis)
4877. Stopama predaka (s topa mape, Dakar)
4878. Uzmi luk Ante! (uz Milu kante)
4880. Kupila ti dogu Sara (kup i lati do gusara)
4884. Zaribala Lajka (zar i balalajka)
4885. Benoa Per (repa, nebo)
4886. Spari Žan komedijaše (s Parižankom Edi jaše)
4887. Nasedamo smicalicama (na sedam osmica lica MA)
4888. Taj rado brani narod (Tajra, Dobra, Nina, Rod)
4889. Ko to rani, Noro? (Kotoranin, oro)
4890. Popis podruma (pop ispod ruma)
4891. Popila dama liker (pop i Lada, mali ker)
4892. Nosi triko lena (nos i tri kolena)
4893. Tompus tinja (Tom, pustinja)
4894. Jele Niko šuta (jelen i košuta)
4895. Cima li Dule? (mali duleci)
4896. Kašubi kuku Vasi nose (kašu biku kuva sin ose)
4897. Jelen i košuta (jele Niko šuta)
4898. Asim jednako šuti (as i mjed na košuti)
4903. Podjela maslinika (pod jelama slini Ka)
4904. Nagli kolaps uje (nag Li kola psuje)
4905. Dobi Staša ren od Ete (do bista šareno dete)
4906. Ko lava goni? (kola, vagoni)
4907. Ko lava lovi? (kola, valovi)
4911. Ibrik piromana (Ana, Mo, Rip Kirbi)
4912. Savetima pomažemo narodu (s avetima Po, maže Mona rodu)
4913. Dobio kovač lančić (do Biokova člančić)
4914. Bez tebe (Bet zebe)
4915. Dame biraju (Jura bi meda)
4916. Pisani trag nostroma (Amor, Tsonga, rt i nasip)
4921. Zamara Tasa finaliste (za Marata Safina liste)
4922. Savila Maja ram (sa vilama jaram)
4923. Babu nismo kvasili (smokva, Sil i babuni)
4924. Klasiku ponudi Milici (klas i kupon u dimilici);
          Mastiku ponudi Milici (mast i kupon u dimilici);
          Kliniku ponudi Milici (klin i kupon u dimilici);
          Komiku ponudi Milici (kom i kupon u dimilici);
          Planiku ponudi Milici (plan i kupon u dimilici)
4925. Mornar ode u Kinu (Mor na rodeu kinu)
4926. Pop Ivana draži (Po piva nad raži);
          Petka Milana draži (pet kamila nad raži);
          Sada Mire Dejana draži (Sadam i red eja nad raži)
4927. Triko Renata kupila (tri kore, na taku pila)
4928. Nakupila masla Nina (na kupi lama, slanina)
4929. Sok Ranko pije (so, kran, kopije)
4930. Ma, nek Enis jede! (manekeni sjede)
4931. Ka ženi kolar ode (kaže Nikola: rode)
4932. Bog i batina (Bo giba Tina)
4933. Piksla puče (pik, slap, uče)
4934. Bil dere jarad (Bilder, eja, Rad)
4935. Striki ćela velika (s tri Kiće lav, El i Ka)
4937. Svi se rušili (Svis-Er ušili)
4938. Sni Mara darkera (snima radar kera)
4939. Ana daje meni burek (Kanada, Jemen i burek)
4940. Mokri jendeci (Mo krije N deci)
4941. Što fen iskri? (štof Eni skri)
4942. Seki rade monitori (demoni, Tor i sekira)
4943. Veran danas pramce sni (veranda naspram cesni)
4944. Uze municiju neimarka (u zemunici june i marka)


4 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Da započnemo:

4886. Spari Žan komedijaše (s Parižankom Edi jaše)
4904. Nagli kolaps uje (nag Li kola psuje)
4912. Savetima pomažemo narodu (s avetima Po, maže Mona rodu)
4913. Dobio kovač lančić (do Biokova člančić)
4925. Mornar ode u Kinu (Mor na rodeu kinu)
4930. Ma, nek Enis jede! (manekeni sjede)
4932. Bog i batina (Bo giba Tina)
4938. Sni Mara darkera (snima radar kera)
4943. Veran danas pramce sni (veranda naspram cesni)
4944. Uze municiju neimarka (u zemunici june i marka)

Svetlana је рекао...

4878. Uzmi luk Ante! (uz Milu kante)
4886. Spari Žan komedijaše (s Parižankom Edi jaše)
4904. Nagli kolaps uje (nag Li kola psuje)
4913. Dobio kovač lančić (do Biokova člančić)
4921. Zamara Tasa finaliste (za Marata Safina liste)
4925. Mornar ode u Kinu (Mor na rodeu kinu)
4930. Ma, nek Enis jede! (manekeni sjede)
4932. Bog i batina (Bo giba Tina)
4938. Sni Mara darkera (snima radar kera)
4941. Što fen iskri? (štof Eni skri)

Milan Žarkovački је рекао...

4886. Spari Žan komedijaše (s Parižankom Edi jaše)
4913. Dobio kovač lančić (do Biokova člančić)
4921. Zamara Tasa finaliste (za Marata Safina liste)
4922. Savila Maja ram (sa vilama jaram)
4931. Ka ženi kolar ode (kaže Nikola: rode)
4932. Bog i batina (Bo giba Tina)
4937. Svi se rušili (Svis-Er ušili)
4938. Sni Mara darkera (snima radar kera)
4943. Veran danas pramce sni (veranda naspram cesni)
4944. Uze municiju neimarka (u zemunici june i marka)

Milan S. је рекао...

4892. Nosi triko Lena (nos i tri kolena)
4904. Nagli kolaps uje (nag Li kola psuje)
4913. Dobio kovač lančić (do Biokova člančić)
4921. Zamara Tasa finaliste (za Marata Safina liste)
4925. Mornar ode u Kinu (Mor na rodeu kinu)
4931. Ka ženi kolar ode (kaže Nikola: rode)
4932. Bog i batina (Bo giba Tina)
4938. Sni Mara darkera (snima radar kera)
4942. Seki rade monitori (demoni, Tor i sekira)
4944. Uze municiju neimarka (u zemunici june i marka)