недеља, 22. јануар 2017.

Решења:
4959. Предала сам остриге (пре Даласа мост Риге)
4960. Накупих авана (на купи Хавана)
4961. Доби Стева јакну татину (до бисте ваја Кнут Атину)
4962. Медитира мис Ужица (мед и тирамису, жица)
4963. Премор наратора (пре морнара тора)
4964. Ко сутра путује? (кос у трапу, тује)
4965. Наду буди рка (на дубу дирка)
4966. Меша Ниџа карте (меш(т)ани Џакарте)
4967. Обра сликам Пери (обрасли кампери)
4968. Баш те капе Тана нема (баште капетана Нема)
4969. Стрини ти не оде, Мони (с Тринити Нео, демони)
4970. Купи панталоне! (купи Пан талоне)
4971. Доходак на нули (ДО хода к нанули)
4972. Попио сам коњак (поп и осам коња К)
4973. Каја куди Цакану (кајак, удица, кану)

Нема коментара: