недеља, 18. децембар 2016.

Решења:
4902. Идеална контрола (иде Ал након трола)
4903. Подјела маслиника (под јелама слини Ка)
4904. Нагли колапс ује (наг Ли кола псује)
4905. Доби Сташа рен од Ете (до биста шарено дете)
4906. Ко лава гони? (кола, вагони)
4907. Ко лава лови? (кола, валови)
4908. Поп Ивана дражи (по пива над ражи)
4909. Алаве снајке (Алавес, најке)
4910. Конципирана емисија (конци, пирана, Еми сија)
4911. Ибрик пиромана (Ана, Мо, Рип Кирби)
4912. Саветима помажемо народу (с аветима По, маже Мона роду)
4913. Добио ковач ланчић (до Биокова чланчић)
4914. Без тебе (Бет зебе)
4915. Даме бирају (Јура би меда)
4916. Писани траг нострома (Амор, Тсонга, рт и насип)
4917. Тишина мора (Мишина тора)
4918. Прија пан цурама (при Јапанцу рама)
4919. Тринаесту арију желим (трина, естуариј, уже, лим)
4920. Бојана пије скупи тоникум (боја на пијеску, питон и Кум)

Нема коментара: