субота, 01. октобар 2016.

NAJREBUS SEPTEMBRA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku septembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 5.10.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 9.10.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4651. Nađu bruka Milica (na đubru kamilica)
4652. Rivali strepe (riva, list repe)
4653. Napi Stipu Tin (na pisti Putin)
4660. Sedi brica (sed Ibrica)
4661. Prelepo sleću prije (Prele posle ćuprije)
4662. Budući limari (Bud u ćilimari)
4666. Lovac u ritu (lova curi tu)
4667. Ališa Kiz (iza Li Šak)
4668. Samo mi Rom vuče novo ćemane (sa Momirom Vučenov(i)ćem Ane)
4669. Dočekala Vuka vezu (do čeka lav u kavezu)
4670. Triko Šana kupi (tri koša na kupi)
4671. Dosta je bede Milane (do staje bedem i lane)
4672. Osam artikala (osa, Marti, kala)
4673. Sve to zarutavi (Svetozar u tavi)
4677. Gustavo Kuerten (U Evert, ku Tsonga)
4678. Asta Nielsen (Stan i Selena)
4679. To talambasa Dora (total ambasadora)
4680. Svijet nam komiran (s Vijetnamkom Iran)
4681. Čari rane jeseni (Seničar, Iran, eje)
4682. Striki ne zamera Desanka (s tri Kineza me Rade sanka)
4683. Ludi DŽej (Lu di-džej)
4684. Nas truju sestrići (na struju se strići)
4685. Ja jače krkam (jaja, čekrk, am)
4686. Golemi sicevi na biciklama (gole misice, vina, ciklama)
4687. Ko ferma klipane (kofer, mak, lipa ne)
4689. Izabran Era sad (iza brane rasad)
4690. Nasredin dijeli novce Juri (nasred Indije Lin ovce juri)
4691. Razara neki virus (Raza, rane, kivi, Rus)
4692. Došle mašine (do šlema šine)
4693. Voli pir Ana (vo, Li, pirana)
4694. Juri na pir Ana (Jurina pirana)
4698. Lov Roka zanima (Lovro kazan ima)
4699. Batu muče Ličani (Batum u čeličani)
4700. Ribari opet love (riba Rio petlove)
4701. Dragaš im širi vest (draga, šimšir i Vest)
4702. Crna mačka, beli mačor (crta, maska, reli, major)
4703. Napast Igor izgura (na pasti gori zgura)
4704. Statistika (as, tat i stik)
4705. Vešti klavirista (tave, stik, lav i ris)
4706. Isti koren (Reno i stik)
4707. Dosta je koštala (do staje K, O štala)
4708. Alapače ti ribu dale (ala pa četiri budale)
4709. Prelepi roman (Prele piroman)
4710. Dali nam pače (Čapman i Lade)
4711. Nati kviz obiman (na tikvi zob i Man)
4715. Sto rebusa (store busa)
4716. Grozna kasaba nanama (gro znaka sa bananama)
4717. Volim Asturiju (vol i mast u Riju)
4718. Sobu kadi Jeca (sob u kadi jeca)
4719. Napi magistra šanker (na pi mag i strašan ker)
4720. Dimitri koder ište (dimi triko derište)
4721. Kada sob ruča? (kada s obruča)
4722. Zavera Maura (za Verama ura)
4723. Dolaze lopuže (do Laze Lo puže)
4724. Mineral olova (mine, ralo, lova)
4725. Bal ko nikada (balkon i kada)
4726. Misli Steve (mis, list Eve)
4727. Voli Jasmina marame (vo, lija s minama, rame)
4728. Zaverom na tron (za Verom Natron)
4729. Meč ekipe Rudara (meče kiper udara)

7 коментара:

Svetlana је рекао...

Ovog puta je bilo teško. Od 16 rebusa koji su mi se najviše svideli, morala sam šest da izbacim.

4668. Samo mi Rom vuče novo ćemane (sa Momirom Vučenov(i)ćem Ane)
4669. Dočekala Vuka vezu (do čeka lav u kavezu)
4679. To talambasa Dora (total ambasadora)
4682. Striki ne zamera Desanka (s tri Kineza me Rade sanka)
4684. Nas truju sestrići (na struju se strići)
4700. Ribari opet love (riba Rio petlove)
4716. Grozna kasaba nanama (gro znaka sa bananama)
4723. Dolaze lopuže (do Laze Lo puže)
4728. Zaverom na tron (za Verom Natron)
4729. Meč ekipe Rudara (meče kiper udara)


Milan Žarkovački је рекао...

1. 4651. Nađu bruka Milica (na đubru kamilica)
2. 4680. Svijet nam komiran (s Vijetnamkom Iran)
3. 4686. Golemi sicevi na biciklama (gole misice, vina, ciklama)
4. 4689. Izabran Era sad (iza brane rasad)
5. 4692. Došle mašine (do šlema šine)
6. 4698. Lov Roka zanima (Lovro kazan ima)
7. 4708. Alapače ti ribu dale (ala pa četiri budale)
8. 4718. Sobu kadi Jeca (sob u kadi jeca)
9. 4720. Dimitri koder ište (dimi triko derište)
10. 4729. Meč ekipe Rudara (meče kiper udara)

Rešad Besničanin је рекао...

4653, 4668, 4679, 4680, 4682,
4686, 4699, 4708, 4716, 4718.

Бранислав Никић је рекао...

Težak izbor!

4662. Budući limari (Bud u ćilimari)
4682. Striki ne zamera Desanka (s tri Kineza me Rade sanka)
4684. Nas truju sestrići (na struju se strići)
4700. Ribari opet love (riba Rio petlove)
4716. Grozna kasaba nanama (gro znaka sa bananama)
4718. Sobu kadi Jeca (sob u kadi jeca)
4720. Dimitri koder ište (dimi triko derište)
4723. Dolaze lopuže (do Laze Lo puže)
4728. Zaverom na tron (za Verom Natron)
4729. Meč ekipe Rudara (meče kiper udara)

Бранислав Никић је рекао...

Do sada je glasalo samo 8 ljudi, pa bi bilo dobro da se do večeras javi bar još 3-4. Evo spisak onih koji su glasali:
- Svetlana Jorgaćijević
- Milan Žarkovački
- Rešad Besničanin
- Branislav Nikić
- Gojko Mandić
- Ejub Semić
- Dragiša Cetić
- Mariofil Soldo

Бранислав Никић је рекао...

Glasao i Čedomir Jelić.

Бранислав Никић је рекао...

Do 20,00 časova glasali su i Momir Vučenović i Boris Nazansky.