петак, 01. јул 2016.

NAJREBUS JUNA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.7.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 9.7.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4469. Idi sutra k toru (i Dis u traktoru)
4470. Grub remen (Gru, Bremen)
4471. Nama Raka nije žilav (na Marakani jež i lav)
4472. Skupa mami mašina (s kupama Mima, šina)
4473. Park u Palanci (par kupa, lanci)
4474. Ivi kivi klija (kivi, kivi, lija)
4475. Dobar bek Aca (do barbe kaca)
4476. Priča Julija (pri čaju lija)
4477. Ko bre najebao? (kobre, naje, boa)
tak1. To te Mira nasekira (totemi, rana, sekira)
tak2. Budali je topuz bar jak (Buda, lije, top uz barjak)
tak3. Pije Vacko punč (pijevac, kopun Č)
tak4. Cure sudopere - Cure su do Pere
tak5. Popuni šupu Nikola (pop u Nišu puni kola)
tak6. Pop ističe šeri (po pisti češeri)
tak7. Lijepo redam fore (lije pored amfore)
tak8. Nudi Stipe Ruži Rafu (nudisti peru žirafu)
tak9. Ideje ti dobre za posao Anice (ide Jeti do breza po saonice)
tak10. Došla Peri Barica (do šlape ribarica)
tak11. Osmisli kartu Rista (osmi slikar turista)
tak12. Tupi Lana opako (tu pila naopako)
tak13. Posrnuo delija (po srnu ode lije)
tak14. Ušikao se Kire (uši kao sekire)
tak15. O Rahmanjinovu često pričaju (orah manji no vuče, sto pri čaju)
tak16. Vojo kuka: kriza vina (zavoj, okuka, krivina)
tak17. Pokra vama sused morke (po kravama su sedmorke)
tak18. Sada mama k Ralji ode stopom (sa damama kralj i ode s topom)
4481. Koka-kola (Lola, loka)
4482. Simona Halep (monah, ale, psi)
4483. Pulenat je razoran (pulena tjera Zoran)
4484. Uznik ubojica (uz Niku bojica)
4485. Bura dokom bije (burad oko Mbije)
4486. Ušikao si se! (uši kao sise)
4490. Presu Dana sok nama (presuda na soknama)
4491. Prije žure da uzmu zejtin (pri ježu red, a uz muzej Tin)
4496. Lijepa li je Teodora (lije pa lije te odora)
4497. Ode Lana dragom (odela nad ragom)
4498. Peri skupa skuša (perisku pas kuša)
4499. Patris Evra (pas, tri evra)
4500. Musa Sisoko (oko sisa su M)
4501. Dimitri Paje (Dim i tri Paje)
4502. Slatka Irma (alatka, urma)
4503. I kona hrama (ikona hrama)
4504. Alida deset karika tura na rodu - Ali dade set karikatura narodu
4505. Popij lek Rajane (po pile kraj Ane)
4506. Tu nisu zastale (Tunis uz astale)
4507. Vode Mongola ćilimari (vo, demon, golać i limari)
4508. Nive su zastale (Nives uz astale)
4509. Sava zetu kanistere osuši (sa vaze tukan i stereo s uši)
4510. Preti tapetar (pre Tita Petar)
4514. I Mate oteto važe (ima Teo tetovaže)
4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
4516. Mesina me čeliči (Mesi na meče liči)
4517. Polovna guma (Pol ovna guma)
4518. Sekuritatea (seku pita Tea)
4519. Jejina strina je napala maru (jejina s tri naje na palamaru)
4523. Spremih izvod (sprej, Mihiz, vod)
4524. Letuje svak u Panami (na Miletu je sva kupa)
4525. Pad Italije (pat i dalije)
4526. Ubo cipele Nikola (u boci pelen i kola)
4527. Presu dajemo Draganu (presuda je modra ganu)
4528. Krvava obrva (krava, vo, brav)
4530. Pop loče (po ploče)
4531. Azra i Luka vezu (Azrail u kavezu)
4532. Nosim Enisu na ranč Asti (nos i meni su narančasti)
4533. Deklamator pardonira masi (mator par donira Masi dekla)
4534. Prosi Paja na pijaci (prosipaj Ana, Pij Aci)
4535. Migrena te spopala (mig Renate s po Pala)
4536. Bod Amerike (Boda meri ke)
4537. Ume ta Maja s Natom (u metama Jasna, Tom)
4538. Uman dekan (u Mande kan)
4539. Luka sapuna ruku (Lukaku, Sapunaru)
4540. Sava zetu kanale kopao (sa vaze tukana Leko pao)
4541. Sanjiva Martina ispita Malika (sa njivama rtina i s pitama Lika)
4542. Par kobasica (park, oba sica)
4543. Dosta blaga leta (do stabla galeta)
4544. Preti Marej (pre Tima Rej)

4 коментара:

Svetlana је рекао...

tak5. Popuni šupu Nikola (pop u Nišu puni kola)
tak6. Pop ističe šeri (po pisti češeri)
tak13. Posrnuo delija (po srnu ode lija)
tak15. O Rahmanjinovu često pričaju (orah manji no vuče, sto pri čaju)
tak18. Sada mama k Ralji ode stopom (sa damama kralj i ode s topom)
4483. Pulenat je razoran (pulena tjera Zoran)
4491. Prije žure da uzmu zejtin (pri ježu red, a uz muzej Tin)
4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
4516. Mesina me čeliči (Mesi na meče liči)
4535. Migrena te spopala (mig Renate s po Pala)

Бранислав Никић је рекао...

tak7. Lijepo redam fore (lije pored amfore)
tak13. Posrnuo delija (po srnu ode lije)
4491. Prije žure da uzmu zejtin (pri ježu red, a uz muzej Tin)
4497. Ode Lana dragom (odela nad ragom)
4504. Alida deset karika tura na rodu - Ali dade set karikatura narodu
4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
4516. Mesina me čeliči (Mesi na meče liči)
4517. Polovna guma (Pol ovna guma)
4519. Jejina strina je napala maru (jejina s tri naje na palamaru)
4535. Migrena te spopala (mig Renate s po Pala)

Milan S. је рекао...

tak13. Posrnuo delija (po srnu ode lija)
tak17. Pokra vama sused morke (po kravama su sedmorke)
4483. Pulenat je razoran (pulena tjera Zoran)
4490. Presu Dana sok nama (presuda na soknama)
4496. Lijepa li je Teodora (lije pa lije te odora)
4497. Ode Lana dragom (odela nad ragom)
4498. Peri skupa skuša (perisku pas kuša)
4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
4516. Mesina me čeliči (Mesi na meče liči)
4530. Pop loče (po ploče)

Milan Žarkovački је рекао...

Izvinjavam se što kasnim, nadam se da će blogovlasnik prihvatiti moje glasove.

Da li je ispravan aorist 3. lica jednine “pokra”, ja nalazim samo “pokrade”? Nadam se da nije prekasno da sad to pitam.

1. 4476. Priča Julija (pri čaju lija)
2. tak4. Cure sudopere - Cure su do Pere
3. tak5. Popuni šupu Nikola (pop u Nišu puni kola)
4. tak6. Pop ističe šeri (po pisti češeri)
5. tak11. Osmisli kartu Rista (osmi slikar turista)
6. tak17. Pokra vama sused morke (po kravama su sedmorke)
7. 4497. Ode Lana dragom (odela nad ragom)
8. 4498. Peri skupa skuša (perisku pas kuša)
9. 4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
10. 4535. Migrena te spopala (mig Renate s po Pala)