недеља, 08. мај 2016.

Решења:
4388. Појела Лана наранчу (поје Лалана на ранчу)
4389. Нестала је наша кала (Неста лаје на шакала)
4390. Предиван омалени стан (пред Иваном Ален и Стан)
4391. Вуче ме Коста Брава (вуче, ме, Коста, брава)
4392. Преклиње ме Сара (пре клиње месара)
4393. Житарица (Рита, жица / жица, Рита)
4394. Раџи воде Лану династи (Раџив одела нуди Насти)
4395. Празник у Риму (прашник и рима)
4396. Маламо Копакабану (Мала Мо копа ка Бану)
4397. Јакоб Лизу сјебаше (јако близу С је баш Е)
4398. Малинари (Мари, На Ли / На Ли, Мари)
4399. Рани Јели мужа Данијела (Ра није лим, ужад, а ни јела)
4400. Истеже Ненад лист, а Маја ради (исте жене над листама јаради)
4401. Татабања (Бата, Тања / Тања, Бата)
4402. Умаче Виктор тапетару (У мачеви, К торта, пета РУ)
4403. Мато Карлу пакостио (МА токар, лупа К, ости О)
4404. Усидјелица (уси Д, ЈЕ лица)
4405. Рођак маља собу (РО ђак, маљ А, соб У)
4406. Кореја је далеко (К оре, јаје Д, але КО)
4407. Трубач Вергилије (ТРУ бачве, РГИ лије)
4408. Топличанин (топ, Личанин)
4409. У теглицама шкаре (утег, лица, машкаре)
4410. У ковиљу шкарице Станко сакрива (УКО виљушкари, цеста Н, коса К, Р ива)

Нема коментара: