недеља, 05. јул 2015.

Решења:
3635. Сит Осман дрила (сито с мандрила)
3636. Јака леђа ковачка Кате драла (јак, але, Ђаковачка катедрала)
3637. Вуче стрику чета (вуче с три кучета)
3638. Саша Лозар (са шало(м) зар)
3639. Сади Јана мами кестење (са Дијанама Мике стење)
3640. Перица маје ради од јутра (у траперицама је радио-ДЈ)
3641. Куповина мени прија много (купови на Мени, Пријам, Ного)
3642. Носи назеб Ристо (нос и на зебри сто)
3643. Прелазе Вардар они сами (пре Лазе Варда, рони Сами)
3644. Нама кума луда (на маку Малуда)
3645. Риба караш (шара Кабир)
3646. Прагматичарке (праг матичарке)
3647. До нас каска дама (Дона с каскадама)
3648. Радне визе (разне Виде)
3649. Пери лице мијеш, Алице! (перилице, мијешалице)
3650. Вараждинка (вара Ж Динка)
3651. Стрико Стипу рани (с три кости пурани)

3652. Изака Милева гони (иза камиле вагони)

Нема коментара: