среда, 01. април 2015.

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA MARTA

           April smo započeli s malo šale, a sada da se uozbiljimo pa da krenemo s izborom najboljeg rebusa meseca marta. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (05.04.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u ponedeljak (06.04.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3343. Vuku sina Gogi (Vuk u Sinagogi)
3344. Pastori vozare busom (pas, tor i vo za rebusom)
3345. Kondor i sova (Kon do risova)
3346. Ode lanaru Sima (odela na Rusima)
3347. Grad greha (grah, greda)
3348. I ko nama čuva zidine? (ikona, mač u vazi, dine)
3349. Bora ikone nema (Bo, Raikonen, Ema)
3350. Zanese se Romana (za neseserom Ana)
3351. Prestani je merkati (pre Stanije merkati)
3352. Zamače Tamara za leje (za mačetama R azaleje)
3353. Naši limari beleže pazar (na šilima ribe leže pa zar)
3354. Nakon doručka Ljadov ide u Brus (na kondoru Čkalja, do Vide ubrus)
3355. I gle napasti (igle na pasti)
3356. Topli kamini (top, Lika, Mini)
3357. Ubih Aću iz nehata (u Bihaću izneh ata)
3358. Prostitutka (Prost Itu tka)
3359. Karivolica (vari kolica!)
3360. Trivo začas uteče (tri vozača su teče)
3361. Savi je Nata verna (savijena taverna)
3362. Pera čudesno juri (perač u desnoj uri)
3366. Sklanja seiko Nik (S klanja se ikoni K)
3367. Go Ranko silan (Goran kosi lan)
3368. Okani se Veso Raja (okani, Seve, Soraja)
3369. Stegla Maja Janoša oko vrata (s teglama jaja, noša, oko, vrata)
3370. Uzde vetar Aci trese nemilice (uz devet ara citre, sene Milice)
3375. Predivo mati opra (pred Ivom at i Opra)
3376. Dosta Klara ima (do staklara Ima)
3377. Uze mi Lazo lubure (uz Emila Zolu bure)
3381. Rekao sam: Te treba napasti rukama! (reka, osam tetreba, na pastiru kama)
3382. Spomenik poslaniku (S po meni, K po slaniku)
3383. Savet Eri na romanu (sa veterinarom Anu)
3384. Uberi kestenje (Ub, Erike, stenje)
3385. Nepotizam (mazi top En)
3386. Strip o padu Katiline (s tri popa dukati Line)
3387. Saša lovi mače (sa šalovima Če)
3388. Vešt oružar (veš, tor, užar)
3390. Prelepe zelenkaste papričice (pre lepeze Lenka, Stepa, pričice)
3394. Zida Nino Vicki (Zidan i Novicki)
3395. Matador u baru pije (Mata do ruba rupije)
3396. Uživa Vasja s trebom (uži Vava s jastrebom)
3397. Pandu Rato miriše – panduraTomi riše
3398. Prepiska viceadmirala (pre piskavice Admir, ala)
3399. Sidrana vojnik šamara (sidra, navoj, Nikša, Mara)
3400. Raga s Tovarišta umače (ragastov, ariš, tau, mače)
3401. Tu baklju čuvajte (tuba, ključ u Vajte)
3402. Dobro da vas Ilija nađe (do broda Vasilija, Nađe)
3403. Ja s trebama klapam (jastreba makla Pam)
3404. Nemanja Nikolić (ne Manjani, Kolić)
3405. Ponizna Kosara (poni, znak, osa, Ra)
3406. Top-model (Tom pod El)
3407. Kola čuvajte! (kolač u Vajte)
3408. Sinu so i Dana dala (sinusoida Nadala)
3412. To me čak ni žena ne pripitkuje (Tomečak niže nane pripit kuje)
3413. Narisa Radomir Ande (nar i Sara do Mirande)
3414. Odiže limar kupolu (Odi želi Marku Polu)
3415. Tri fine dame napile Tinu (Trifi ne da Mena piletinu)
3416. Tu čeka prija Tijanu (tuče Kaprijati Janu)
3417. Nali Bela malo vina (na libelama lovina)

3418. Okoreli arsenalovac (oko, reli, ar, Sena, lovac)

9 коментара:

Luka је рекао...

Evo splitskog odabira:

3351. Prestani je merkati (pre Stanije merkati) - 4 boda
3412. To me čak ni žena ne pripitkuje (Tomečak niže nane pripit kuje) - 3 boda
3414. Odiže limar kupolu (Odi želi Marku Polu) - 2 boda

3358. Prostitutka (Prost Itu tka)
3360. Trivo začas uteče (tri vozača su teče)
3362. Pera čudesno juri (perač u desnoj uri)
3385. Nepotizam (mazi top En)
3387. Saša lovi mače (sa šalovima Če)
3408. Sinu so i Dana dala (sinusoida Nadala)
3416. Tu čeka prija Tijanu (tuče Kaprijati Janu)

Анониман је рекао...

3351. prestani je merkati - 4 boda
3400. raga s tovarišta umače - 3 boda
3395. matador u baru pije - 2 boda
3357. ubih Aću iz nehata
3388. vešt oružar
3403- ja s trebama klapam
3358. prostitutka
3367. go Ranko silan
3384. uberi kestenje
3397. pandu Rato miriše
Bogdan Marković

Dejan је рекао...

Bez želje da kritikujem, meni baš bode oči faul sa korenom (prestani - Stanija).

Бранислав Никић је рекао...

Pa, ono jeste isti koren, ali to nije ništa neobično, već je bilo dosta rebusa sa takvim faulovima. To smo prihvatili kada je efektno rešenje ili povezanost slike sa rešenjem. Nisam očekivao da taj rebus može da dobije neki značajan broj glasova zbog tog faula.

IlijaO је рекао...

Vezano uz gornje komentare, proslijedih e-meilom svoj stav i mišljenje Banetu!

Dejan је рекао...

Nema razloga da se razvija debata, više puta smo o tome govorili i potpuno se slažem sa Banetom.

Suština mog javljanja se ogleda u poslednjoj Banetovoj rečenici:)

Бранислав Никић је рекао...

Evo kako je glasao stručni žiri iz Požarevca u sastavu - Bane, Branislav i Nikić:

3362. Pera čudesno juri (perač u desnoj uri) 4 poena
3412. To me čak ni žena ne pripitkuje (Tomečak niže nane pripit kuje) 3 poena
3357. Ubih Aću iz nehata (u Bihaću izneh ata) 2 poena
Po 1 poen osvojili su sledeći rebusi:
3358. Prostitutka (Prost Itu tka)
3390.Prelepe zelenkaste papričice (pre lepeze Lenka, Stepa, pričice)
3396. Uživa Vasja s trebom (uži Vava s jastrebom)
3397. Pandu Rato miriše – panduraTomi riše
3400. Raga s tovarišta umače (ragastov, ariš, tau, ače)
3398. Prepiska viceadmirala (pre piskavice Admir, ala)
3414. Odiže limar kupolu (Odi želi Marku Polu)Milan S. је рекао...

3362. Pera čudesno juri (perač u desnoj uri) (4)
3414. Odiže limar kupolu (Odi želi Marku Polu) (3)
3417. Nali Bela malo vina (na libelama lovina) (2)
3395. Matador u baru pije (Mata do ruba rupije)
3407. Kola čuvajte! (kolač u Vajte)
3375. Predivo mati opra (pred Ivom at i Opra)
3350. Zanese se Romana (za neseserom Ana)
3361. Savi je Nata verna (savijena taverna)
3358. Prostitutka (Prost Itu tka)
3385. Nepotizam (mazi top En)

Pozdrav svima - a pozdrav i za predlog da se rebusi s većim faulom ne uvrštavaju u izbor (šta ako nekim čudom rebus godine bude s faulom?).

Momir је рекао...


Moj izbor je sledeći:

3354(4)
3350(3)
3368(2)
3370(1)
3367(1)
3353(1)
3395(1)
3407(1)
3412(1)
3416(1)

Momir Vučenović