недеља, 01. март 2015.

Решења:
3326. Сара момке дира (са рамом Кедира)
3327. Шупу Тима са Дором обила (Шупут и Маса до ромобила)
3328. Попизди на мене Гина (поп из Дина Менегина)
3329. Дошла гатара баби на кафу (до шлага тараба, бина, Кафу)
3330. Примож Даници масира ножице (при можданицима Сирано, жице)
3331. Узе Лени Мара мастило (у зеленим арама ''стило'')
3332. Супу кусам (Масу, купус)
3333. Налиј Иви ликер (на лији Вил и кер)
3334. Припит ујак (при Питу јак)
3335. Насамо супруга с Титом (на Самосу пругасти Том)
3336. Тим Силви Вартан (на трави Вил Смит)
3337. Лопе де Вега (аге, веде, Пол)
3338. Боки воли адоранте (Етна, рода, Иловик, Об)
3339. Тенисачица На Ли (челистица Ана ни)
3340. Премет Лепа прати (пре метле папрати)
3341. Редови скија (ре до вискија)
3342. Седеф Ади Лидија намакне (седе Фадил и Лидија, Мак не)

Нема коментара: