понедељак, 29. децембар 2014.

Решења из прошле недеље:
3161. Смаче Тома зар (с мачетом Азар)
3162. Баш то вандали раде (баштован, Дали, Раде)
3163. Устала Вањушка Славице! (уста лава, њушка С лавице)
3164. Нариса Кенан овцу (нар и саке на новцу)
3165. Роби гол у буџаку (роб и голуб у џаку)
3166. Осујети Корина план Ици (осу Јети кори на Планици)
3167. Де, Анко, ти га улови! (Деан Котига у лови)
3168. Бјелашница (шајбе, ланци)
3169. Соса масло нуди нама (с осама слон у динама)
3170. Сила Сибира (Сил Аси бира)
3171. Домет радара (до метра Дара)
3172. Кремиран Аца (крем Иранаца)
3173. Перорез у Салема (Перо резуса лема)
3174. Dosta na nagoj kumi strija (do Stana na Gojku mistrija)
3175. Пут инцеста (Путин, цеста)
3176. Парк и клопа (пар Киклопа)
3177. То моја Ружа лови сина Бору (Томо, јаружало виси на бору)

Нема коментара: