петак, 02. мај 2014.

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA APRILA

Vreme je da odaberemo i najbolji rebus meseca aprila. Ovog puta bodovanje ćemo malo promeniti pa je na vama da odaberete 10 rebusa koje smatrate da su bili najbolji. Prva tri koja smatrate najboljima treba da dobiju 4, 3 i 2 boda, a ostalih 7 po 1. Rebusi za koje treba da glasate su sa rednim brojevima od 2547. do 2617. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (04.05.2014) do 20,00 časova. Važna napomena, autori koji su objavili rebuse u toku ovog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
Da vam posao bude malo lakši, dajem vam spisak svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam samo rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu.

2547. Pet Rusa vani (Petr u savani)
2548. Preki redar (pre Kire dar)
2549. Gluparija (grupa lija)
2550. Došla bi Stana po Leona (do šila bista Napoleona)
2551. Amiše Stanimir damaskijama ganja (Ami šest, animir dama, skija, Maganja)
2552. Riba Samija hipije (riba Samija Hipije)
2553. Opali divizija na naredbu Nika (opal i div Izija, nana, red bunika)
2554. Kuraži me tata (meta, tak u raži)
2555. Zapalićemo tavanicu (za Palićem Otava, Nica)
2556. Kostini šamari Jašara povalili (kosti, niša, Marija Šarapova, Lili)
2557. Papani kola upalili (Papanikolau pa Lili)
2558. Pretili limar kuša pitu (preti Lili Marku Šapitu)
2559. Kafa za ponijeti (Ka, faza, poni, Jeti)
2560. Mamina svila (Mina s vilama)
2561. Sjaji mašnica (s jajima šnic(l)a)
2562. Lukićeva pusa punici (luk i ćevap u sapunici)
2563. Sara mater miti (s arama termiti)
2564. Smeđe odelo Vaclavu - s međe ode lovac lavu
2565. Sto nije malen (s Tonijem Alen)
2566. Nestadoše stari salaši (šila, sari, Staše do Stane)
2567. Doping Vinavera (do pingvina Vera)
2568. Izbasasmo k vama (izba sa smokvama)
2569. Nada ne tuguje (na Danetu guje)
2570. Kapodaster (kada, poster)
2571. Mats Vilander (Mat, Svilan, Der)
2575. Doveli Kogana na sabor (do velikog ananasa bor)
2576. Goli car u Nišu (golica Runi Šu)
2577. I ja sam u štiklama (Ija sa muštiklama)
2578. Zelena patrola (pelena za trola)
2579. Usni jegulju Bo - u snijegu je Ljubo
2580. Pokri muž lice (po Krimu žlice)
2581. A sad prijeti junak Rimu (Asad pri Jetiju na Krimu)
2584. Nosila je Vasu pruga (nos i Lajeva supruga)
2585. Rafinirana Osečanka (Rafin Iran, a ose Čanka)
2590. Misterije Rima (mi(s) s terijerima)
2591. Kira sirup uli (kirasir u Puli)
2592. Imam uze saraču nar (muze sa računarima)
2593. Karmen - Habanera (arena, Bah ne, mrak)
2594. Karioka (Kaka, Rio, Kaka)
2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru)
2598. Alkohol i Veri smeta (Al, Koh, Oliver, Ismeta)
2599. Kolona mora niz Ibar (kolo na Morani Zibar)
2600. Napadači Peristerija (napa Dači, Peri Sterija)
2602. Dere kučak ovcu (Derek u Čakovcu)
2603. Pojela za ručak ovcu (poje Lazar u Čakovcu)
2604. Saru kavica mamila (sa rukavicama Mila)
2608. Skriti Politi (skriti, politi)
2609. Mačizam užara (mač iza mužara)
2610. Domara Meša lovi (do marame šalovi)
2611. Uberi čičak (uči Čak Beri)
2612. Na gitari klupka - nagi Tarik lupka
2613. Romi podvali Trapatoni (Romi, po dva litra pa Toni)
2614. Polagaćemo matematiku (kupola, gaće, moma te mati)
2615. Micu bi Šiško da povali (Micubiši i Škoda po Vali)
2616. Smara momka put (s maramom kaput)
2617. Lije kalfa Bori džin (lijek, Alf, Aboridžin)

10 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Evo da ja započnem, mada sam već dobio prve glasove i to SMS porukom.

2560. Mamina svila (Mina s vilama)
2561. Sjaji mašnica (s jajima šnic(l)a)
2562. Lukićeva pusa punici (luk i ćevap u sapunici)
2564. Smeđe odelo Vaclavu - s međe ode lovac lavu
2568. Izbasasmo k vama (izba sa smokvama)
2580. Pokri muž lice (po Krimu žlice) - 2 poena
2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru) - 4 poena
2599. Kolona mora niz Ibar (kolo na Morani Zibar) - 3 poena
2612. Na gitari klupka - nagi Tarik lupka
2616. Smara momka put (s maramom kaput)

Dopisao sam poene za tri najbolja rebusa, a ostalima se podrazumeva 1 poen.

IlijaO је рекао...

2559. Kafa za ponijeti
2561. Sjaji mašnica- 3
2562. Lukićeva pusa punici
2565. Sto nije malen
2571. Mats Vilander - 2
2577. I ja sam u štiklama
2580. Pokri muž lice
2603. Pojela za ručak ovcu
2613. Romi podvali Trapatoni
2614. Polagaćemo matematiku - 4

-ostali 1( ko kuća)

Luka је рекао...

2609. Mačizam užara (mač iza mužara)
2592. Imam uze saraču nar (muze sa računarima)
2549. Gluparija (grupa lija)

2552. Riba Samija hipije (riba Samija Hipije)
2563. Sara mater miti (s arama termiti)
2569. Nada ne tuguje (na Danetu guje) 4 boda
2577. I ja sam u štiklama (Ija sa muštiklama) 3 boda
2579. Usni jegulju Bo - u snijegu je Ljubo 2 boda

2580. Pokri muž lice (po Krimu žlice)
2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru)

Luka је рекао...

Uf, uf, u prijašnjem komentaru su krivo pripisani bodovi 4,3 i 2, pa evo ispravka

2592. Imam uze saraču nar (muze sa računarima) 4 boda
2609. Mačizam užara (mač iza mužara) 3 boda
2549. Gluparija (grupa lija 2 boda


2552. Riba Samija hipije (riba Samija Hipije)
2563. Sara mater miti (s arama termiti)
2569. Nada ne tuguje (na Danetu guje)
2577. I ja sam u štiklama (Ija sa muštiklama)
2579. Usni jegulju Bo - u snijegu je Ljubo
2580. Pokri muž lice (po Krimu žlice)
2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru)

Бранислав Никић је рекао...

Do sada je glasalo 7 sudija, a nadam se da će se javiti bar još 4-5. Neki rebusi su se već izdvojili kao favoriti, ali i pored toga ostaje činjenica da su nam kriterijumi za glasanje vrlo različiti.

Slavko Bovan је рекао...

Glasao.

resad besnicanin је рекао...

Veoma teška odluka! U uži izbor odvojio sam 30 rebusa a bodove su dobili:

2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru) 4 boda
2550. Došla bi Stana po Leona (do šila bista Napoleona) 3 boda
2556. Kostini šamari Jašara povalili (kosti, niša, Marija Šarapova, Lili) 2 boda


2551. Amiše Stanimir damaskijama ganja (Ami šest, animir-dama, skija, Maganja)
2562. Lukićeva pusa punici (luk i ćevap u sapunici)
2566. Nestadoše stari salaši (šila, sari, Staše do Stane)
2603. Pojela za ručak ovcu (poje Lazaru u Čakovcu)
2604. Saru kavica mamila (sa rukavicama Mila)
2600. Napadači Peristerija (napa Dači, Peri Sterija)
2617. Lije kalfa Bori džin (lijek, Alf, Aboridžin)

N. Petkovski је рекао...

Bane, ovde nešto nije u redu. Napisao si: "Rebusi za koje treba da glasate su sa rednim brojevima od 2547. do 2590." Ja sam ti poslao moje glasanje mejlom i vrednovao sam samo te rebuse koje pominješ, ali sam ti i postavio pitanje zašto samo do broja 2590, kad ima još rebusa u aprilu i nakon tog broja. Vidim da su svi koji su glasali davali poene i rebusima iznad brojke 2590. Jesam li samo ja pogrešno razumeo, ili niko drugi nije pročitao tvoje uputstvo? Nisam dobio odgovor na moj mejl i glasanje i sad ne znam šta tu nije regularno.

Бранислав Никић је рекао...

Izvini Nikola što sam ti napravio zabunu, ali iz ovog spiska koji sam dao na postu, vidi se za koje sve rebuse može da se glasa, pa slobodno možeš da pošalješ ponovo svoj izbor.

N. Petkovski је рекао...

Lista koju sam ranije poslao ne važi, sada ide ova:

rebus broj 2566 - 4 poena
rebus broj 2556 - 3 poena
rebus broj 2551 - 2 poena

po 1 poen rebusima pod brojevima: 2550, 2562, 2577, 2585, 2597, 2613, 2615

P:S: Tražim da mi se plati prekovremeni (i uzaludni) rad :):):)