недеља, 29. децембар 2013.

Решења:
2341. У Зларин голог Адама најурише (уз ларинголога дама нају рише)
2342. Гојазна дама лако скину сало (Гоја зна да мала, кос, кину Сало)
2343. Гол бане Тани Кића (гол Банета Никића)
2344. Ларин гологузан (ларинголог уз Ан)
2345. Гоја зна да мала жене (гојазна дама не лаже)
2346. Чедо Мира Јели ћапила (Чедомира Јелића пила)
2347. Оче, кушај качамак (о чеку шајкача, мак)
2348. Дамира ми се ојади на викару (Рукавина, Дијао, Семирамида)
2349. Икебане су далеко (Ике, Бане, суд, Алеко)
2350. Макар тура вина (мак Артура Вина)
2351. До Завише Мишо мора (доза више мишомора)
2352. Мишо морнара кити (мишомор на ракити)
2353. Едо бије лихвара (Е до бијелих В ара)
2354. С робије Лино стиже (с ро бијели Н, ости ЖЕ)
2355. Прибије лимар и мали клин (при бијелим арима лик Л и Н)
2356. Тања би јела чоколаде (тања бијела Ч око Ладе)

1 коментар:

Dušan је рекао...

2352-2356???