недеља, 22. децембар 2013.

Решења:
2326. Лепе зелене долине (лепезе Лене до Лине)
2327. У гори поје Зико с ловцима (угори по језикословцима)
2328. Данас Кочи јашем (Дана с кочијашем)
2329. Шеће Роко селима (шећер око Селима)
2330. Колико ликова (коли, коли, Кова)
2331. Лигурија (лија, Гури)
2332. Наги псујете жамор с Кариба (на гипсу је тежа морска риба)
2333. Тони куша пића (тоник у Шапића)
2334. Укор пијаница (у корпи Јаница)
2335. Ми нисмо кварнићи (Мини, смоква, Рнићи)
2336. Сан Марино (сарма, Нино)
2337. Добије лихвар награду (до бијелих В ар на граду)
2338. Косац уби јелена (коса ЦУ бијеле НА)
2339. Пољуби Јела Ђимија (по ЉУ бијела Ђ и Мија)
2340. Слабије лире стоје (с ла бијели ре сто је)

Нема коментара: