понедељак, 05. август 2013.

Ево и решења ребуса из протекле недеље која сам због протеклог такмичења оставио за касније:
2074. Екстремитети (ЕК стреми тети)
2075. Пријеки тапетари се Маризеле не боје (прије кита пет ари сем ари зелене боје)
2076. Ненавикнутост (Нена викну тост)
2077. Фина дама, цура (фи, Нада Мацура)
2078. Ната блиста до Лама (на табли стадо лама)
2079. Меркантилист (Мер, Кант и Лист)
2080. Колико кошта фета? (Кол и Коко, штафета)
2081. Прети Талибан (пре Тита Либан)
2082. Узгој камила (уз Гојка Мила)
2083. Доцент рани шакале (до центра Ниша Кале)
2084. Весели јарани (Вес Елија рани)
2085. Узгој камилице (уз Гојка Милице)
2086. Боја стрико шаре (Боја с три кошаре)
2087. Мртва кост (мрква, тост)
2088. Девет игрица (деве, тигрица)
2089. Тип изазива (Типи, Заз, Ива)

Нема коментара: