недеља, 29. мај 2011.

Решења из протекле недеље:
970. Седативи (с Е дативи)
971. Подсетник (под С етник)
972. Камин у сали (ка минус А ЛИ)
973. Нада једе с апетитом (над А је Де с А петитом)
974. Бора ставља паре у сеф (Б О раставља, пар Е, у С еФ)
975. Сава сади само сасе (са В А, са Д И, са М О, са С Е)

Нема коментара: