недеља, 17. април 2011.

Решења:
937. Оружар уже пружа (О ружа, руже, П ружа)
938. Узмак Кабулке (уз мак К, А булке)
939. Ири судоперу Ника да (ирис У до перуника ДА)
940. До стада лија (доста далија), Доста далија (до стада лија)
941. Да ли јаше Бојана (далија, шебој, Ана)
942. Пола литра кафе (по лали трака ФЕ)
943. Мири Шејла лепа друже (мирише Ј лале па Д руже)
944. Удружена полиција (УД руже на полици ЈА)
945. Лепа вишебојка (кале па ВИ шебој)
946. Данино ћуре (дан и ноћ, уре)
947. Жал фијакериста (жалфија, ке, Риста /Лазаревић/)
948. Славан домаћин (с лавандом Аћин /Јовица/)
949. Палагружа (пала Г ружа)

Нема коментара: