понедељак, 21. фебруар 2011.

Решења из протекле недеље:
853. Запуши ти то (ЗА пуши Тито)
854. Јосипа Лисац (ЈО си пали с А Ц)
855. Душан ме гуши (дуван се суши)
856. Данас купише сто пушака (Дана скупи шест опушака)
857. Ипак лоши бицепси (шибице, пси и пакло)
858. Бурму ти носи (бурмут И, нос И)
859. Том пусе прима (томпусе П Р има)
860. Гарави сокаци (''висока'' цигара)
861. Запуши поп уши (ЗА пуши, ПО пуши)
862. Лела чичу клела (лула, чибук, лула)
863. Отпале му штикле (ОТ пале муштикле)

Нема коментара: