понедељак, 23. август 2010.

РЕШЕЊА:
625. Копаоник (копа ОН ИК)
626. Пусти оток (пустио ТО К)
627. Лака жена (ЛА каже НА)
628. Брука пешака (Б рука, ПЕ шака)
629. Радојица (РА доји ЦА)
630. С ким оде Пеца (ОД Еским пеца)
631. Мокри јеж Ену боде (МО крије жену Б од Е)
632. Ана, Гигу зови (А наги гузови)
633. Био Дески Тома (БИ оде с китом А)
634. Аго, лаже нас алас Омер (А гола жена са ласом ЕР)

Нема коментара: