недеља, 02. мај 2010.

Решења:

470. Лепо се коти наша кера (ЛЕ посекотина шаке РА)
471. Нагон гусара (на гонгу С ара)
472. Носимо ти карамеле (нос И, мотика, раме ЛЕ)
473. Дошле Марку паре (до шлема Р купа РЕ)
474. Ко пре нађе рам? (копрена, ђерам)
475. Купи Донка вез (Купидон, кавез)
476. Капу Тина купи (капути на купи)
477. Стопирам и даље (сто, пирамида ЉЕ)
478. Нудим још трачева (НУ дим, Ј оштрач, Ева)
479. Буди Цана Перу (Б удица на перу)
480. Преви Оли Нади лакат (пре виолина ДИ лак АТ)
481. Наврати мало к нама (на вратима Л окна МА)

Наредне недеље представићу вам нову врсту ребуса под називом ИМАГО, коју је открио у италијанској енигматици и припремио неколико примера на нашем језику Мирослав Живковић. Очекујем да ће вас ова нова врста ребуса инспирисати да и ви пошаљете своје идеје, што ће допринети његовој популаризацији.

Нема коментара: