недеља, 20. децембар 2009.

Решења:

249. Ми не радимо (минер А, дим О)
250. Доста бламаже (ДО стабла маже)
251. Сто максима (стомак С има)
252. Тањи расте стомак (тањир, ас, тесто, мак)
253. Плава боја дреса (П лавабо, Ј адреса)
254. Добар екран (до баре кран)
255. Ева тражила Адама (Е ватра, жила, А дама)
256. Реке теку ка мору (Рекет Е, кук, амор У)
257. Зауставите зло (ЗА уста, витез ЛО)
258. Кошаркашки шампиони (КО шарка, Ш киша, М пиони)
259. Укор пише стари (у корпи шестари)
260. Дно катакомби (Д нокат, А комби)

Нема коментара: