недеља, 13. децембар 2009.

Решења:
239. Стрип о зецу (с три позе ЦУ)
240. Довукао сам јарића (до вука осам јарића)
241. Маче ми се чеше (мачем исече Ш Е)
242. Докона Нада (до Конана ДА)
243. Пласт Ерик слаже (ПЛ Астерикс лаже)
244. Храст Ерик сруши (ХР Астерикс, Р уши)
245. Идеалан слалом (иде Алан с лалом)
246. Личност у тами (Талични Том СУ)
247. Петар Зани чита (ПЕ Тарзан, И Чита)
248. Елизабет ме напада (ЕЛ иза Бетмена пада)

Нема коментара: